Home

MetodeLaboratoriet

Velkommen til MetodeLaboratoriet – et gratis ressourcerum om undersøgelsesmetoder og modellering i naturfagene.

MetodeLab-modellen

MetodeLabmodellen organiserer og anskueliggør forskellige begreber i naturfagenes metoder.